Vinstras för Fenix Outdoor

Friluftsspecialisten Fenix Outdoor tappade vinst och omsättning under det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Bolaget betonar affärsmodellen som en styrka i en kris som denna.
Fenix Outdoor säljer produkter för natur och friluftsliv. Några välkända varumärken är Fjällräven, Tierra, Primus och butikerna Naturkompaniet.

 redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst.

Omsättningen sjönk 22,4 procent till 103,6 miljoner euro (133,5).

Ebitda-resultat blev 14,8 miljoner euro (22,4), med en ebitda-marginal på 14,3 procent (16,8).

Rörelseresultatet blev 3,8 miljoner euro (11,5), med en rörelsemarginal på 3,7 procent (8,6).

Resultatet före skatt var 0,8 miljoner euro (11,2).

Resultatet efter skatt blev 0,3 miljoner euro (7,6), en minskning med 96,1 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,02 euro (0,56), vilket innebär en minskning med 96,4 procent mot föregående år.

Bolagets ordförande Martin Nordin uppger i en kommentar att andra kvartalet var starkare än väntat.

“Vi gick in i det andra kvartalet med stor försiktighet och oro. Med stängda butiker och en svag digital affär slutade kvartal 1 dystert. Vi började skönja en återhämtning i detaljhandeln redan i april. Detta genom en starkt ökad web handel, vilket kompenserade för en hel del förlorad försäljning i fysiska butiker. I maj fortsatte återhämtningen, stött av en förbättrad butiksförsäljning. Senare i månaden började vissa Brands- och Global sales marknader, som Tyskland och Skandinavien, att återhämta sig. Under juni såg vi tydliga tecken på en
återhämtning på de europeiska marknaderna i allmänhet för alla våra företag. Detta innebar att vi under juni uppnådde en försäljning i nivå med förra årets. Vissa marknader visade en tillväxt för jämförbara enheter. Det är uppenbart att vår affärsmodell är en verklig styrka i en kris som denna och att ledning och anställda verkligen ökat och presterat utöver vad som kunnat förväntas.”

Bolaget lämnar ingen prognos för resten av året.

“Förutom påverkan från covid19 har det inte inträffat något materiellt efter rapportperiodens slut. Koncernen redovisar inte någon prognos för kvarvarande del av året. Situationen är fortfarande, ur många perspektiv, oförutsägbar. Inte minst från hur eventuella kommande/fortsatta ”nedstängningar” av olika marknader kan komma att påverka försäljningen lokalt. Koncernen ser inte någon risk för förseningar i inkommande leveranser av höst/vinter varor”, skriver bolaget.

Fenix Outdoor, MEUR Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 103,6 133,5 -22,4%
EBITDA 14,8 22,4 -33,9%
EBITDA-marginal 14,3% 16,8%
Rörelseresultat 3,8 11,5 -67,0%
Rörelsemarginal 3,7% 8,6%
Resultat före skatt 0,8 11,2 -92,9%
Nettoresultat 0,3 7,6 -96,1%
Resultat per aktie, EUR 0,02 0,56 -96,4%
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här