Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Aktieråd: Vänta med SCA

2017-08-16 07:00
SCA investerar 8 miljarder kronor i pappersmassafabriken Östrand i Timrå, norr om Sundsvall. Foto: SCA

SCA uppvärderades rejält inför sommarens avknoppning. Nu krävs en osannolik dubbelstyckning för fortsatt uppgång.

VÄNTA. SCA:s aktieägare kan glädjas åt en avkastning som uklassat börsens. Bränslet var oväntat: publiceringar i Svenska Dagbladet om jakt- och flygutsvävningar i skogsbolagets regi. I juni i år skedde det största greppet hittills: SCA:s hygienprodukter och mjukpapper knoppades av till en egen börskoncern, Essity. Konglomeratstrukturen, som länge hade cementerat en rabattvärdering av SCA, var undanröjd.

Dagens SCA driver svenska skogs­industrier och är Europas största privata skogsägare med ett innehav på 2,6 miljoner hektar i norra Sverige, varav 2,0 miljoner är produktiv skog. Affärs­världen bedömer delarnas värde till runt 90 kronor per aktie – om koncernens skog samt industrier säljs till högstbjudande i närtid.

Skogen kommer dock sannolikt inte byta ägare snabbt utan eftergifter till industrin. Som framgick i Affärsvärlden nummer 21/2017 är inte minst personalstiftelser samt facket motståndare till en styckning.

En medelväg är ett sammangående med Holmen, som kontrolleras av Industri­värden-ordföranden Fredrik Lundbergs investmentbolag Lundbergs. Men i korta loppet lär Holmen inte betala lika mycket som vid en uppdelning.

SCA har mer förutsägbart kassaflöde än skogsindustrin som helhet. Koncernens skogsuppsida är beroende av fortsatt låg ränta. De lågbelånade tillgångarna begränsar nedsidan. Sådana obligationslika placeringsegenskaper är inte dåliga i sen konjunktur, men SCA ser ändå fullvärderat ut ur Affärsvärldens ettårsperspektiv. Rådet blir därför vänta. Vid kurser under 60 kronor börjar skogs­entusiasten snegla på köpknappen igen.

Det här är en nedkortad version av analysen: Stadigt växande skog. Prenumeranter kan läsa genom att trycka på länken.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom