Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Avvakta med kursfloppen

2019-02-13 18:07
Foto: Inwido

ANALYS. Fönsterbolaget Inwidos aktie har rasat och värderingen är låg, men Affärsvärlden ser skäl att avstå aktien.

VÄNTA. Norden-fokuserade fönstertillverkaren Inwidos aktie framstår som billig ur ett långsiktigt perspektiv. På en normaliserad lönsamhet är värderingen inte högre än 8–9 gånger ebita.

Mot det ska ställas att bolagets tillväxt huvudsakligen kommit via förvärv, och där är potentialen begränsad givet en hög nettoskuldsättning och en marknad som försämras, illustrerat av negativ organisk tillväxt under fjärde kvartalet.

Givet svagheten på flera marknader, inte minst den viktiga svenska marknaden, står sannolikt ett vinstfall för dörren. Så även om värderingen lockar så har Affärsvärlden svårt att se Inwido-aktien värderas upp under det närmaste året.

Rekommendationen blir därför att avvakta.

Det här är en sammanfattning av aktierådet För osäkra utsikter

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom