Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bank of Japan lämnar räntan oförändrad

2019-09-19 07:40
Bank of Japan. Foto: All over press

Därmed behåller BOJ de nuvarande extremt låga räntenivåerna åtminstone till och med våren 2020.

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade vid sitt policymöte att låta depositräntan ligga kvar på -0,10 procent. Det rapporterar Reuters.

Depositräntan används för en del av bankernas överskottsreserver, för övriga delar är räntan 0,0 respektive 0,1 procent.

Enligt Reuters prognosenkät bland 10 bedömare väntade sig nio en oförändrad depositränta medan en analytiker trodde på en sänkning om 20 punkter till -0,30 procent.

Den penningpolitiska hållningen lämnades oförändrad och det innebär bland annat att:

BOJ avser att behålla de nuvarande extremt låga räntenivåerna under en utdragen period, åtminstone till och med våren 2020.

QE-program med inriktning att hålla den tioåriga statsobligationsräntan nära 0 procent.

Flexibla obligationsköp om cirka 80.000 miljarder yen per år.

Beslutet fattades med ett majoritetsbeslut, sju ledamöter röstade för och två emot: Goushi Kataoka och Yutaka Harada.

Bank of Japan skriver att Japans ekonomi väntas ligga kvar på en trend av dämpad tillväxt, men påverkas negativt av inbromsningen utomlands. Inflationen antas stiga gradvis mot 2-procentsmålet.

Nedåtriskerna från utlandet tycks öka, och därför ser de skäl att ägna ökad uppmärksamhet mot möjligheten att momentum för att nå prisstabilitetsmålet kommer att förloras.

"Med hänsyn taget till detta så kommer centralbanken att åter granska utvecklingen i ekonomin och priserna vid nästa policymöte, när den uppdaterar utsikterna för ekonomin och priserna", skriver BOJ.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom