Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Brexit definitivt en risk”

2019-08-20 09:12

Stefan Kopperud, som förvaltar Öhman Sweden Micro Cap, om småbolag, brexit och fondens största innehav.

Du är en av Sveriges mest erfarna småbolagsförvaltare?

– Ja, jag började som småbolagsanalytiker redan 1994 och har förvaltat fonden sedan 1997. Under den här 25-årsperioden har det varit många olika förlopp. Mellan åren 1994 och 2000 utvecklades småbolag dåligt, när de stora globala företagen, som till exempel Nestlé, H&M och Procter & Gamble, var de som skulle ta över världen. Men från år 2000 har småbolag utvecklats mycket bättre. Efter år 2012 har vi sett en kraftig tillströmning av nya noterade bolag som är bra för vitaliteten på börsen, inte minst för att nya mindre börsbolag ofta har nya affärsmodeller och idéer inom exempelvis miljö och energi.

Men nya mindre börsbolag är också svåra att värdera, inte minst för småsparare.

– Sant. Men totalt sett är det bra att det finns fler att välja bland, då man får jobba hårdare. Det är bra för riskspridningen att det finns flera bolag, och bra för Sverige att det kommer fler växande bolag till börsen, för de ska ju ta över och skapa nya större bolag på sikt.

Getinge har gått upp i år men föll lite på sin rapport i somras, likväl är det fondens största innehav?

– Ja, det har ju gått riktigt bra för Getinge i år. Bolaget har stigit med över 70 procent. Getinge utvecklades dåligt tidigare, men vi bedömde att en vändning skulle komma – och trodde väl att vändningen skulle komma tidigare än den faktiskt gjorde. Men nu är omstrukturerings­arbetet långt framskridet och de tidigare problemen med amerikanska FDA har Getinge börjat få bukt med, vilket medför att bolaget nu kan fokusera på försäljningen. Kritiken från FDA handlade i korthet om att Getinge – där även Arjo ingick vid tidpunkten – hade bristande kontroll i sina processer. Därefter har Getinge initierat och genomfört ett gigantiskt processarbete som kostat hundratals miljoner kronor. Kvar finns ett orosmoment i form av en korruptionsanklagelse i Brasilien, som kan leda till extra kostnader för företaget.

Vad tror du om innehavet av husvagns- och husbilsunderleverantören Dometic på sikt?

– Dometic är ett långsiktigt intressant bolag. Inte minst tack vare den nye vd:n Juan Vargues. Han var tidigare ansvarig för affärsområdet Entrance Systems hos Assa Abloy, som uppvisade en god lönsamhetsutveckling under hans ledning. Dometic består efter flera förvärv av olika enheter, produkter och produktionsanläggningar inom husvagns- och husbilssegmentet, men även produktområdet fritidsbåtar, sedan förvärvet av amerikanska Seastar Solutions. Ett av de senaste förvärven är Kampa som levererar förtält till husvagnar och husbilar. Bolaget har goda tillväxtmöjligheter, där ledningen ska genomföra besparingar, bredda verksamheten och finna nya produktområden. Där Dometic exempelvis redan levererar kylutrustning till husvagnar och husbilar ska portföljen nu breddas med nya användningsområden såsom kylutrustning för transport av mat som köps på nätet.

Skulle Dometic kunna gå ihop med Thule?

– Mig veterligen har ingen fört fram möjligheten till ett samgående. Men bolagen är verksamma inom samma område, utomhus och friluftsliv, ett område vi bedömer håller i sig, då människor alltmer strävar efter att komma ut i naturen, framför allt om långresandet minskar i framtiden.

Fabege och Wihlborgs är två fastighetsbolag ni har i portföljen, varför?

– Fabege är duktiga på att utveckla sitt fastighetsbestånd i Stockholm. Generellt har samtliga fastighetsbolag utvecklats starkt i år, vilket kan kopplas till låga räntenivåer och stark fastighetsmarknad, samt troligtvis även en konjunktureffekt. Hur det går framgent är kopplat till vilka regioner bolagen har sina bestånd i. Stockholm har till exempel haft en högre tillväxt än andra regioner.

Köksinredningsföretaget Nobia är exponerat mot Storbritannien. Hur tänker ni där vad gäller Brexit?

– Brexit innebär definitivt en risk. Men Nobia är ett intressant bolag som snart får en ny vd, Jon Sintorn, före detta vd på Permobil. Han är en kompetent person som vi förmodar kommer att rationalisera och modernisera verksamheten. Tillverkning av kök består generellt fortfarande av många manuella moment. Man kanske inte ska köpa Nobia precis före Brexit, som kan påverka bolaget rejält negativt, men värderingen är väldigt låg, och bolaget har – även under finanskrisen – varit duktiga på att hantera nedgångar. Nobia har börjat bygga upp ett lager och förbereder sig så långt det är möjligt inför Brexit.

Stefan Kopperud

Förvaltar: Öhman Sweden Micro Cap

Förvaltat kapital:  3,4 miljarder kronor

Utveckling i år:  24 procent

De senaste tre åren:  44 procent

Avgift: 1,5 procent

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom