Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förlust för Studsvik

2019-10-22 13:06
Foto: Studsvik

Studsvik, som är leverantör till kärnkraftsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på -5,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (4,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:71 kronor (0:55).

Nettoomsättningen uppgick till 151 miljoner kronor (167).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (9,5). Jämförelsestörande poster ingick med -8,5 miljoner kronor (9,7). Rensat för dessa poster uppgick kvartalets rörelseresultat till 4,4 miljoner kronor (-0,2).

Studsviks kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,2 miljoner kronor (5,6).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom