Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Klövern ökar förvaltningsresultatet

2019-02-13 07:48
Rutger Arnhult, vd för Klövern. Foto: Klövern

Fastighetsbolaget Klövern ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget höjer utdelningen på stamaktierna. 


Hyresintäkterna steg till 852 miljoner kronor (768), en ökning med 11 procent mot 
föregående år. 

Driftsöverskottet steg till 524 miljoner kronor (453), en ökning med 16 procent och förvaltningsresultatet ökade till 297 miljoner kronor (262), en uppgång med 13 procent. 

Resultatet före skatt blev 1 801 miljoner kronor (801). Här ingår värdeförändring på fastigheter med 1 492 miljoner kronor (542). 

Resultatet efter skatt blev 1 561 miljoner kronor (605). Resultat per aktie hamnade på 1,78 kronor (0,59), vilket innebär en ökning med 202 procent mot föregående år. 

Substansvärdet, EPRA NAV, steg till 17,67 kronor per aktie den 31 december, en ökning med 26 procent jämfört med föregående årsskifte. 

Styrelsen föreslår att utdelningen på stamaktierna höjs med 4,5 procent till 0,46 kronor per aktie (0,44) med kvartalsvis utdelning. Utdelningen på preferensaktien är oförändrad på 20 kronor per aktie (20). 

"Vi har totalt sett en mycket stabil verksamhet som uppvisar hög lönsamhet och därtill har vi betryggande och förmånlig långfristig finansiering. Jag ser fram emot en fortsatt bra utveckling under 2019", kommenterar vd Rutger Arnhult i bokslutskommunikén.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom