Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Mest udda motionerna till FI:s partikongress

2015-02-10 16:06
Gudrun Schyman, en av talespersonerna för Feministiskt Initiativ. Foto: TT

Till helgen drar Feministiskt Initiativs (FI:s) partikongress ”Fikon” igång. Affärsvärlden har gått igenom samtliga motioner som kommit in och valt ut några som sticker ut lite extra.

Kongressen hålls den 13-15 februari i Örebro. Där ska partiet diskutera 117 motioner samt 6 propositioner från partistyrelsen.

Bland annat ska man ta ställning till om Gudrun Schyman, Stina Svensson och Sissela Nordling Blanco i framtiden ska kallas för partiledare i stället för talespersoner som de benämns idag. Enligt dokumentet Propositioner och motioner med styrelsens svar yrkar styrelsen på bifall.

Enligt dokumentet ska man också ta ställning till om föreningen ska kalla sig för ett parti även i stadgarna. Styrelsen bifaller även detta.

Partiets medlemmar ska även besluta om man ska byta ut ordet ”man” mot ”en”. I det fallet yrkar styrelsen på avslag.

Motioner till FI:s kongress 2015

Motion 31. Köttfria skolmåltider.

Motion 38. Motion över att Teckenspråket blir ett obligatoriskt ämne i skolan.

Motion 39. Barnomsorg finns inte längre.

Motion 41. Makt – ett skolämne.

Motion 66. Kvinnlig proffsliga inom ishockey och fotboll.

Motion 72. Djurskydd för vilda fiskar och förbud av fiskjakt.

Motion 75. Förbud mot sexuella övergrepp på icke-mänskliga djur.

Motion 80. Allmän amnesti åt papperslösa (statslösa) som befinner sig i Sverige

Motion 84. En feministisk Urfolkspolitik.

Motion 89. Sverige befinner sig i krig: fokusförflyttning från statsnivå till individnivå

Motion 102. Motion om inrättande av ett nytt kapitel med titeln ”En feministisk landsbygdspolitik”

Motion 106. Byt ut pronomenet “man” mot “en”, i dokumentet För en feministisk politik, Feministiskt initiativ 2013.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom