Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ökad vinst men minskad omsättning för Doro

2019-02-14 08:20

Doro redovisar en omsättning som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Resultatet var i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år steg vinsten.

Omsättningen uppgick till 554,1 miljoner kronor (560,4), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 603.

Rörelseresultatet blev 38 miljoner kronor (34,1), väntat rörelseresultat var 38. Rörelsemarginalen var 6,9 procent (6,1). 

Orderingången under fjärde kvartalet landade på 540,2 miljoner kronor (500,6). 

Resultatet efter skatt blev 25,6 miljoner kronor (22,5), analytikerkonsensus 27. 

Resultat per aktie hamnade på 1,08 kronor (0,95).

Doro kommer att återkomma i utdelningsfrågan. 

Företaget lämnar följande prognos: 

"Den övergripande marknaden för mobiltelefoner förväntas vara fortsatt utmanande. Doro har bibehållit och förväntas bibehålla eller öka sina marknadsandelar i seniorsegmentet. Tjänster växer organiskt och vi jobbar aktivt med olika förvärvsmöjligheter varför vi förväntar oss fortsatt tvåsiffrig procentuell tillväxt i Tjänster för 2019. Lönsamheten förväntas fortsatt vara på en hälsosam nivå."

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom