Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så mycket stiger svensk BNP

2019-09-13 09:40
Foto: Göran Billeson/TT

Sveriges BNP steg 0,1 procent under andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2018 steg BNP 1,0 procent.

Det framgår av SCB:s andra beräkning av nationalräkenskaperna för det andra kvartalet.

Enligt den snabba beräkningen sjönk BNP 0,1 procent under andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal, och steg 1,4 procent jämfört med samma kvartal 2018.

BNP för första kvartalet steg med reviderade 0,1 procent jämfört med fjärde kvartalet (+0,5) och steg med reviderade 1,7 procent jämfört med första kvartalet 2018 (+2,1).

Hushållens konsumtion steg 1,1 procent under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal (+0,6 i det första estimatet) och bidrog med 0,5 procentenheter till BNP-utvecklingen (+0,3). Offentlig konsumtion sjönk samtidigt 0,1 procent (-0,1).

Lagerinvesteringarna drog upp BNP med 0,1 procentenheter (-0,1). Fasta bruttoinvesteringar minskade med reviderade 1,0 procent (-1,1) och höll tillbaka BNP med reviderade 0,3 procent (-0,3).

Exporten förändrades enligt den nya beräkningen marginellt (-0,3), medan importen steg med 0,3 procent från det första kvartalet (-0,5).

Produktionen i näringslivet var upp 0,2 procent (0,0). Varuproducerande branscher sjönk enligt revideringen 0,1 procent (-0,4), medan tjänsteproducerande steg 0,3 procent (+0,3).

Antalet sysselsatta i hela ekonomin minskade med 0,1 procent (-0,2).

Antalet arbetade timmar steg 0,2 procent (+0,2).

Arbetsproduktiviteten i näringslivet sjönk med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal (-0,2).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom