Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Så mycket väntas arbetslösheten stiga

2019-12-10 14:26
Foto: Bertil Ericson / TT

Arbetsförmedlingens nya prognos visar att sysselsättningen ökar med 45.000 personer under 2020-2021. Samtidigt väntas arbetslösheten stiga till 7,2 procent 2020 och 7,4 procent 2021.

Det skriver Arbetsförmedlingen, AF, i sin arbetsmarknadsprognos som presenterades på tisdagen.

2019 väntas arbetslösheten ha uppgått till 6,8 procent och antalet sysselsatta ha ökat med 27.000 personer.

I den senaste prognosen, i juni, räknade Arbetsförmedlingen med en arbetslöshet på 6,5 procent 2019 och 6,7 procent 2020.

Statistiken grundar sig på SCB:s definition av den öppna arbetslösheten, men har en snävare åldersgrupp om 16-64 år till skillnad från SCB som har 15-74 år.

Sysselsättningen väntas öka med 19.000 under 2020 och 26.000 under 2021. I juniprognosen antogs sysselsättningen öka med 67.000 under 2019 och med 53.000 under 2020.

Prognosen, som bygger på intervjuer med drygt 9.000 arbetsgivare, visar att efterfrågan avtar, även om den ligger på en fortsatt hög nivå. Arbetskraften fortsätter att växa men i långsammare takt än tidigare. Fler personer står långt ifrån arbetsmarknaden vilket bidrar till en stigande arbetslöshet, samtidigt som antalet jobb inte ökar i samma takt som tidigare.

"Vi har haft en period med sällsynt hög tillväxt av nya jobb. Det som håller tillbaka tillväxten de kommande åren är främst en svagare efterfrågan i omvärlden men också en fortsatt brist på utbildad arbetskraft, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker, i en kommentar.

AF konstaterar att den största utmaningen under de kommande åren är den stigande långtidsarbetslösheten. Antalet arbetslösa som varit utan arbete mer än tolv månader ökar. Förutom en svagare efterfrågan på arbetskraft bidrar även bristen på efterfrågad kompetens bland inskrivna arbetslösa.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom