Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Siffrorna pekar uppåt för Volati

2019-08-16 08:41

Vinsten och omsättningen steg för iIndustrigruppen i andra kvartalet.

Volati redovisar ett rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden, ebita, på 129 miljoner kronor (86) för det andra kvartalet.

Samtliga affärsområden rapporterade ett förbättrat ebita-resultat jämfört med samma period förra året, skriver Volati i delårsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 1.776 miljoner kronor (1.428).

Resultatet efter resultat skatt låg på 60 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (61) och resultatet per aktie var 0:52 kronor (0:54). Resultatet efter skatt och resultat per aktie är påverkat av införandet av IFRS 16 samt omvärdering av skattemässiga poster från tidigare perioder samtidigt som motsvarande kvartal 2018 innehöll positiva omvärderingar av skatteskulder till följd av ändrad inkomstbeskattning, skriver Volati.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom