Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Spotify häver aktieägaravtalen

2018-02-15 09:55

Inom kort blir det fritt fram för Spotifys aktieägare att sälja sina aktier till vem som helst. Det får ses som att bolag tar ytterligare ett steg mot notering.

I dagarna har Spotifys aktieägare fått ett brev som häver de tidigare aktieägaravtal som funnits mellan Spotify och dess aktieägare.

Aktieägarna uppmanas att avsäga sig de rättigheter som finns inskrivna i de tidigare aktieägaravtalen. Det inbegriper bland annat ”the right of first refusal”, det vill säga rätten att köpa aktier av en aktieägare innan aktieägaren säljer dem till en tredje part. Framöver kommer den som vill sälja sina aktier i bolaget inte behöva kontakta Spotify.

Upphävandet av aktieägaravtalen får ses som ytterligare ett steg mot den notering som enligt uppgift i flera medier, närmar sig. I december förra året lämnade Spotify in sin ansökan till SEC, den amerikanska finansinspektionen. Notering ska därefter ske inom tre månader, men enligt uppgifter till Affärsvärlden, har Spotify behövt komplettera ansökan, vilket gör att noteringen kan komma att förskjutas till det andra kvartalet.

Lotta Dinkelspiel

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom