Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Tillväxtbolag mot skördetid

2019-05-15 18:07
Recipharms vd och medgrundare Thomas Eldered. Foto: Jörgen Appelgren

ANALYS Recipharm växer snabbt, men aktien har ändå utvecklats svagt. Affärsvärlden bedömer att bolaget nu står inför en skördetid.

KÖP Våren 2014 gjorde Recipharm entré på börsen och blev initialt en kursraket. Från introduktionskursen 78 kronor steg aktien snabbt till 175 kronor som högst våren 2015. Placerarna såg ett grundarlett tillväxtbolag verksamt på en mycket fragmenterad marknad i en konjunkturokänslig bransch. Det var upplagt för konsolidering av marknaden via förvärvsdriven tillväxt.

Recipharm har också vuxit kraftigt. Fjolårets omsättning på knappa 6,4 miljarder motsvarar en ökning på nära 150 procent sedan börsnoteringsåret 2014. Den snabba tillväxten har emellertid till relativt stor del finansierats med nytryckta aktier. I kombination med att olika typer av problem, bland annat förseningar och tekniska problem, hållit tillbaka lönsamheten så har vinsttillväxten per aktie, om än god, inte alls varit i paritet med omsättningstillväxten.

Sett i backspegeln har Recipharm gjort (för) mycket på en gång. Bolaget har genomfört stora förvärv och stora investeringar. Det har dels inneburit operativa påfrestningar, dels svaga kassaflöden. Nu går bolaget in i en fas där gjorda kapacitetsinvesteringar borgar för god organisk tillväxt samtidigt som lönsamhet och kassaflöden har goda förutsättningar att förbättras.

Affärsvärlden gillar risk/reward i Recipharm, vars ocykliska tillväxtaffär värderas lågt. Köp.

Detta är en kortversion av Skördetid för ocykliska tillväxtbolaget. Prenumeranter kan logga in och läsa hela texten här.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom