Varannan svensk tror på sämre ekonomi

2016-01-08 12:24 Affärsvärlden SIX

De svenska hushållen har en fortsatt hög, men något minskad pessimism om Sveriges ekonomi. När nästan varannan befarar att landets ekonomi skall försämras. Det visar SKOP:s senaste undersökning av hushållens ekonomiska förväntningar som genomfördes mellan den 7 och 28 december 2015 medelst 1.000 intervjuer.

"Svenskarna tror att Sverige skall ligga kvar i en ekonomisk svacka. Nästan varannan befarar att landets ekonomi skall försämras under det kommande året. Man får gå tillbaka till perioden mellan hösten 2011 och hösten 2013 för ett finna motsvarande pessimism", säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker.

SKOP:s makroindex över de ekonomiska förväntningarna var -28,2, vilket kan jämföras med -33,0 i föregående mätning från oktober. Makroindex är skillnaden mellan de som tror att den ekonomiska situationen i Sverige skall förbättras respektive försämras. Ett negativt makroindex visar att pessimisterna är fler än optimisterna.

Undersökningen visar att 46,9 procent befarar att Sveriges ekonomi ska försämras under det kommande året, jämfört med 48,6 procent i förra undersökningen. Andelen som tror att ekonomin ska förbättras uppgår till 18,7 procent, vilket kan jämföras med 15,6 procent i förra undersökningen.

SKOP:s mikroindex för hushållens förväntade levnadsstandard steg till +5,2 från +4,4 föregående mätning. Mikroindex är skillnaden mellan de som tror på ökad respektive minskad levnadsstandard för det egna hushållet. Ett positivt mikroindex visar att optimisterna är fler än pessimisterna.

Det är nu 17,7 procent som tror på en förbättrad hushållsekonomi under det kommande året, jämfört med 17,5 procent tidigare. Andelen som tror att hushållets ekonomi kommer försämras uppmättes till 12,5 procent, ned med 0,6 procentenheter från förra undersökningen.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom