Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Om AFGX

OMX Affärsvärldens generalindex, AFGX, är Sveriges äldsta index och startades 1937. I efterhand har indexet rekonstruerats med historiska aktiekurser till 1901, då tidningen Affärsvärlden startades.

Indexet är brett och mäter den genomsnittliga kursutvecklingen på Stockholmsbörsen. Det är därför en lämplig måttstock för svenska aktieportföljers kursutveckling. Många svenska fondförvaltare väljer att jämföra med detta index. Indexet är förmögenhetsviktat vilket innebär att varje akties vikt står i proportion till dess börsvärde.

Den 1 februari 2000 ändrades Affärsvärldens generalindex så att basvärdet 100 flyttades fram från 1979-12-30 till 1995-12-29. På det viset justerades värdet på AFGX ned från 5094 den 2001-01-31 till det nya värdet 292,5 den 2001-02-01.

Affärsvärlden lanserade samtidigt nya, moderniserade index: 9 branschindex och 31 underbranscher. Basvärdet sattes även för dessa till 100 per den 1995-12-29.

OMX Affärsvärldens generalindex beräknas från 1 april 2009 av Nasdaq OMX och uppdateras kontinuerligt under handelsdagen på Affärsvärldens hemsisda.

Branschindexen upphörde att beräknas från och med slutet av mars 2009.

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av MillistreamFör information om Dow Jones användarvillkor se: DJ Indexes Terms & ConditionsAffärsvärlden tar inget ansvar för riktigheten i informationen.