Substansvärde

Substansvärde används främst när man utvärderar investmentbolag eller fastighetsbolag. Substansvärdet är skillnaden mellan bolagets tillgångar och dess skulder. Alltså eget kapital. Ofta justeras värderingen av tillgångarna för att värdet ska bli mer rättvisande.

Tillbaka till Börsguiden