Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Chefsekonomer: Så utvecklas bopriserna 2016

2015-12-08 07:00
Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, Annika Winsth, chefsekonom Nordea, Olof Manner, ställföreträdande chefsekonom på Swedbank. Foto: Jörgen Appelgren/Affärsvärlden

Affärsvärlden bad chefsekonomerna på Nordea, SEB och Swedbank att spå utvecklingen på bostadsmarknaden under 2016.

Sällan har prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden varit så stark som 2015. Under de senaste tolv månaderna, till och med oktober i år, har priserna på bostadsrätter ökat med 16 procent i riket medan villapriserna ökat med 12 procent.

I huvudstaden har prisutvecklingen varit än starkare. Under de senaste tolv månadern fram till och med oktober har bostadsrättspriserna i centrala Stockholm ökat med 18 procent. Villapriserna i Stor-Stockholm har ökat lika mycket.

För att få en liten indikation om hur bostadsmarknaden skulle kunna utveckla sig under nästa år bad vi flera chefsekonomer sia om framtiden.

- Vi på Swedbank tror att bostadspriserna kommer stiga med runt 5 procent i stort, säger Olof Manner, chef för makroteamet och tillförordnad chefsekonom på Swedbank. 

Han slänger även in en brasklapp för centralt belägna bostadsrätter i Göteborg och Stockholm.

- Här är priserna redan så stressade att en vidare uppgång inte är trolig. Där ser vi snarare stillastående eller kanske något lätt fallande priser, säger han.

Nordeas chefsekonom Annika Winsth och SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist tror att bostadspriserna i Sverige stiger med mellan 5 och 10 procent nästa år.

-Obalansen mellan befolkningstillväxt och byggande är en central drivkraft för priserna, säger Robert Bergqvist.

-Underliggande makrodata så som ränta, inflation och sysselsättning talar för en fortsatt gynnsam miljö, säger Annika Winsth.

Robert Bergqvist tror att det kan ske en viss avkylning på bostadsmarknaden när amorteringskravet införs från och med 1 maj nästa år. Andra saker som kan inverka negativt på prisbilden är om regeringen beslutar om en minskning av ränteavdragen eller om Riksbanken börjar höja räntan, enligt Bergqvist.

Han tror att de största riskerna för en prisrekyl finns i omvärlden.

- En global börskorrektion och finansoro riskerar att skapa osäkerhet också på den svenska bostadsmarknaden, säger han. 

En annan stor risk är nya regleringar av marknaden, enligt Robert Bergqvist.

- Bostadsmarknaden är som en 500 meter lång atlantångare; att vrida på rodret nu kan ge stora och oönskade utslag i färdriktningen i framtiden, säger han.

Olof Manner ser ungefär samma risker för ett prisfall. Han nämner bland annat höjda marknadsräntor och nya regleringar som skärpta amorteringskrav, införande av skuldkvotstak och sänkta ränteavdrag. Annika Winsth är också inne på samma spår.

- Det behövs dock sannolikt ganska stora störningar för att det ska slå igenom så mycket att priserna faller tydligt, säger hon.

En viktig faktor för prisutvecklingen på bostadsmarknaden är räntan och därmed blir framförallt Riksbankens agerande centralt, men även Federal Reserve och Europeiska centralbanken (ECB).

Samtliga tre chefsekonomer tror att den svenska reporäntan ligger still under större delen av 2016. Robert Bergqvist och Olof Manner spår att Riksbanken aviserar en höjning i slutet av året medan Annika Winsth spår att höjningarna uteblir helt.

- Riksbanken sitter fortfarande i knät på ECB, säger hon.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom