Hemnet om bostadsmarknaden: Lägre utbud än tidigare år

I mars fanns det färre bostadsrätter och villor till salu, jämfört med året innan. Det skriver bostadssajten Hemnet. Samtidigt fortsätter säljvolymerna på Hemnet att vara höga.
Hemnet
Foto: Hemnet

I mars fanns det 20 500 bostadsrätter till salu på Hemnet, 4% färre än i mars 2020. Det minskade antalet bostadsrätter till salu kan framför allt förklaras av en påskeffekt, skriver Hemnet. Dessutom påverkades fjolårets mars månad av ett ovanligt stort inflöde av bostäder på marknaden i och med coronapandemin.

Stockholms län står dock ut i utvecklingen, med ett utbud som var högre än tidigare år.

Även på villamarknaden är utbudet lågt. Antalet aktiva villaannonser var 21% lägre än i mars i fjol medan antalet publicerade villor var 6% lägre. Hemnet påpekar att den största orsaken till det låga utbudet framför allt är en högre omsättningstakt.

Rekordmånga försäljningar

Samtidigt fortsätter säljvolymerna på Hemnet att vara höga. Under det första kvartalet tangerade bostadsrättsförsäljningarna den tidigare rekordnoteringen från tredje kvartalet 2020.

”Mars månad blev den månad med den näst högsta noterade försäljningsvolymen av bostadsrätter så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Endast under september 2020 har det sålts fler bostadsrätter under en enskild månad”, skriver Hemnet.

Antalet försäljningar på villamarknaden har hållits nere av det låga utbudet. Trots detta var antalet villaförsäljningar som rapporterats in under första kvartalet det högsta så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie.

”Sannolikt är detta till stor del ett resultat av ett större boendefokus när mer tid spenderas i hemmet under pandemin, samt den relativt höga tron på stigande priser vilket ökar motivationen hos köparna”, skriver Hemnet.

Prisförväntningarna backar

Skillnaden mellan utgångspris och slutpris fortsätter också öka, vilket kan ses som en effekt av en hög efterfrågan i förhållande till utbudet. Detta är troligtvis även anledningen till att skillnaden mellan utgångspris och slutpris varit högre för villor än för bostadsrätter under pandemin.

Samtidigt fallet prisförväntningarna tillbaka. Nu tror 52% mot tidigare 58% på stigande priser, enligt april månads Köpbarometer. Samtidigt ligger dock prisförväntningarna historiskt högt med den näst högsta nettosiffran som noterats.

Hemnet planerar en notering på Stockholmsbörsen under andra kvartalet.