Oscar Properties sätter nya finansiella mål

Bostadsutvecklaren Oscar Properties styrelse har fastställt nya finansiella mål med fokus på att växa förvaltningsverksamheten och förstärka bolagets finansiella ställning.
Oscar Properties
Bostadsbolaget Oscar Properties Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT

De nya målen innebär att fastighetsvärdet ska öka upp till 10 miljarder kronor inom en treårsperiod och en genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15% per år över en konjunkturcykel. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Oscar Properties har fortsatt höga ambitioner. Med ett ökat fokus på vår förvaltningsverksamhet där tillväxt och förvärv är i fokus kombinerat med ett förstärkt kassaflöde och finansiell ställning har vi de allra bästa förutsättningarna att uppnå våra nya finansiella mål, säger Oscar Engelbert”, VD Oscar Properties.

De nya målen innebär följande:

Operativa mål
* Fastighetsvärdet ska överstiga 10 miljarder kronor inom en treårsperiod.
* Bolagets tillväxt ska ske genom förvärv och värdehöjande förvaltning samt genom
projektutveckling. Projektutveckling ska inte överstiga mer än 10% av bolagets
balansräkning.
* Ambition att nå Investment Grade-rating inom 3 år.

Finansiella mål
* Genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15% per år över en konjunkturcykel.
* Soliditeten ska aldrig understiga 30% och inom 3 år uppgå till minst 40%.
* Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger över en konjunkturcykel.