Veoneers vd: Synen på självkörande bilar förändras

På fredagen släppte Veoneer en andra kvartalsrapport som visade en sextiotvåprocentig minskning i organisk försäljning och en minskad omsättning jämfört med samma kvartal 2019. Veoneer redovisade dock en mindre förlust än motsvarande period förra året, något som vd Jan Carlson är nöjd med.  

”Jag är så nöjd man kan vara givet Covid-19. Vi har fått bra avkastning på våra marknadsinitiativ och levererar ett bättre resultat än konsensus trodde,” säger han till Affärsvärlden. 

Vad gäller synen på marknaden framöver ser Jan Carlson inget behov av att väsentligt omvärdera de prognoser och mål Veoneer satt för verksamheten 2020. 

”Vi ska göra ett bättre rörelseresultat än vad vi gjorde 2019. Det kommer ur att vi ska göra ett bättre resultat när det kommer till R&D-kostnader. Vi ska också ha en försäljningsutveckling som ska vara bättre än underliggande bilproduktionen. Det är inget vi ändrat på,” säger han.   

Veoneers affär går ut på att leverera högteknologiska produkter till bilindustrin. Dessa är dyra att utveckla, och att ha gott om kapital för att kunna ligga i teknikens framkant kommer vara centralt för Jan Carlsons bolag framgent. 

”Så här långt har vår teknikutveckling varit helt resultatfinansierad, sen får man titta på om det finns andra möjligheter att finansiera utvecklingen längre fram. Vi har hela tiden redovisat väldigt stora R&D-kostnader i Veoneer, och det beror mycket på att vi enligt amerikanska regelverk måste kostnadsbokföra alla investeringar i utveckling.” 

Viktigt med skalbarhet

Givet de stora utvecklingskostnaderna är skalbarhet det kanske mest vitala för att Veoneer ska tjäna pengar på sin verksamhet och därmed kunna förbli tekniskt ledande, säger vd Jan Carlson.

”Man måste få ut tekniken till så många kunder det någonsin går innan man ger sig i kast med nästa produktprojekt. Sen måste man vara snabb och ligga i framkant. Det handlar om bra mjukvara för bland annat detektering av objekt men också autonomt beslutsfattande. Även bra kisel, alltså processorer är jätteviktigt. Här måste vi hitta rätt partners. Det är centralt för att vi ska kunna konkurrera,” säger Jan Carlson och fortsätter: 

Högre komplexitet och högre kostnader

”Konkurrensen är hård, och det har den alltid varit i bilindustrin. Men framför allt är den snabb. Synen på självkörande bilar förändras och är annorlunda mot var den var för två år sedan och till och med för sex månader sedan. Vi ser att komplexiteten blir högre och kostnaderna högre, att få system godkända tar längre tid.” 

Givet att man arbetar i teknikintensiv bransch med snabb förändringstakt och hård konkurrens är det avgörande för Veoneer att vara en ledande innovatör och initiativtagare. Det är långt ifrån lätt. Med sitt ursprung i Autolivs nästan 70-åriga bilsäkerhetshistoria säger Jan Carlson att bolaget ”trots vår litenhet jämfört med många andra, tror att vi har en bra och stark position.”