Om erbjudandet

Erbjudande 230 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 827 Mkr
Teckningskurs 49 SEK
Sista teckningsdag 2021-09-29
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 160 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 19 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Vinge, Hammarskiöld, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Albert
VD Arta Mandegari
Styrelseordförande Jacob Møller
Omsättning 44 Mkr
Antal anställda 40
Börsvärde efter notering 827 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.83 miljoner aktier (10.8%)
Antal aktier efter notering 16.88 miljoner
Hemsida hejalbert.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Schibsted 129 Mkr 15.6%
Consensus Asset Management 80 Mkr 9.7%
Abanico Invest 67.2 Mkr 8.1%
Muirfield Invest 65.5 Mkr 7.9%
Strand Kapitalförvaltning 50 Mkr 6.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Consensus Asset Management 80 Mkr 34.8%
Strand Kapitalförvaltning 50 Mkr 21.7%
RoosGruppen 10 Mkr 4.4%
Abanico Invest 10 Mkr 4.4%
Muirfield Invest 10 Mkr 4.4%
Totalt åtagande: 160 Mkr 69.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.