Om erbjudandet

Erbjudande 200 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 565 Mkr
Teckningskurs 25 SEK
Sista teckningsdag 2019-03-05
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 150 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 15 Mkr (7.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Vator
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Erik Penser Bank, Baker McKenzie, Setterwalls

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ascelia Pharma
VD Magnus Corfitzen
Styrelseordförande Peter Benson
Omsättning -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 565 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.59 miljoner aktier (2.6%)
Antal aktier efter notering 22.61 miljoner
Hemsida www.ascelia.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sunstone Life Science Fund 102.4 Mkr 18.1%
CMC SPV AB 73.4 Mkr 13%
Øresund Healthcare Capital 50.5 Mkr 8.9%
Alto Invest 29.4 Mkr 5.2%
Handelsbanken Fonder 28 Mkr 5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Alto Invest 29.4 Mkr 14.7%
Handelsbanken Fonder 28 Mkr 14%
Fjärde AP-Fonden 23 Mkr 11.5%
Med flera
Totalt åtagande: 150 Mkr 75%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.