Om erbjudandet

Erbjudande 18 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 93 Mkr
Teckningskurs 28 SEK
Sista teckningsdag 2021-05-31
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 14 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.8 Mkr (15.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare HWF Advokater, Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Aventura Group
VD Gustav Åström
Styrelseordförande Michael Thurow
Omsättning 49 Mkr
Antal anställda 85
Börsvärde efter notering 93 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.53 miljoner aktier (76.1%)
Antal aktier efter notering 3.33 miljoner
Hemsida aventura.group
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Gustav Åström 35.8 Mkr 38.4%
Johan Aledal 20.4 Mkr 21.9%
Niklas Ponnert 13.7 Mkr 14.7%
Tradecity 2.2 Mkr 2.4%
Arash Pourmouri 2 Mkr 2.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Tradecity 2.2 Mkr 12.3%
Arash Pournouri 2 Mkr 11%
Gerhard Dal 0.8 Mkr 4.6%
Strategic Wisdom Nordic 0.8 Mkr 4.1%
Wictor Billström 0.7 Mkr 3.8%
Med flera
Totalt åtagande: 13.7 Mkr 75.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.