IPO-guiden hissar två flaggor inför Aventura Groups notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Aventura Group inför noteringen på First North och hittat två flaggor.
IPO

Den 14 juni noteras Aventura Group, en e-handels- och varumärkesaccelerator med fokus på kinesiska bolag, på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor, en för hög emissionskostnad och en för storaffär inför IPO.

Aventura Group
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 93 Mkr
Sista teckningsdag 2021-05-31

Vad gäller den första flaggan, för hög emissionskostnad, är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Aventura Group betalar cirka 3 miljoner kronor i emissionskostnader, motsvarande 15,4% av erbjudandet.

När det kommer till den andra flaggan, för storaffär inför IPO, har bolaget bedrivit verksamhet i Kina sedan 2011. I slutet av 2020 grundades det svenska moderbolaget och den kinesiska verksamheten apporterades in. Under bildandet av den nya koncernen uppstod det ett antal närståendetransaktioner som det redogörs för i prospektet. Den finansiella informationen i prospektet utgörs av en proforma för 2020 och en Q1 rapport för nya koncernen. Att bolaget bara redovisat ett kvartal i den nya skepnaden och att det under den perioden också genomförts stora närståendetransaktioner gör att IPO-guiden finner det motiverat att hissa en flagga.

”För att ge ökad transparens för svenska investerare valde vi att etablera ett nytt moderbolag i Sverige under 2020 och konsolidera all verksamhet i detta format. Det medförde en del närståendetransaktioner som det redogörs för i memorandumet samt en proforma för 2020 för den nya koncernen. Vi kände att denna struktur/upplägg var ett bättre alternativ än att notera vår bolagsstruktur i Hong Kong”, kommenterar Aventura Groups VD Gustav Åström.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL AVENTURA GROUPS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är måndag den 31 maj och teckningskursen är 28 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Cedergrenska Inväntar notering First North 2021-05-21 2021-05-25 Läs här
Arla Plast Teckningstid pågår Nasdaq Small 2021-05-24 2021-05-25 Läs här
Aligro Planet Acquisition Company Teckningstid pågår Nasdaq Small 2021-05-25 2021-05-26 Läs här
Zesec of Sweden Inväntar notering NGM SME 2021-05-21 2021-05-28 Läs här
Linc Teckningstid pågår Nasdaq Mid 2021-05-27 2021-05-28 Läs här
Loyal Solutions Inväntar notering First North 2021-05-18 2021-06-03 Läs här
Ngenic Inväntar notering First North 2021-05-21 2021-06-08 Läs här
SaveLend Group Teckningstid pågår First North 2021-05-28 2021-06-09
Sozap Teckningstid pågår First North 2021-05.31 2021-06-09
Odinwell Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-03 2021-06-09 Läs här
Maven Wireless Teckningstid pågår First North 2021-05-26 2021-06-10 Läs här
Elicera Therapeutics Teckningstid pågår First North 2021-06-08 2021-06-11
Aventura Teckningstid pågår First North 2021-05-31 2021-06-14
MoveByBike Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-04 2021-06-14
Lucky Games Inväntar teckningstid First North 2021-06-09 2021-06-23
Biosergen Teckningstid pågår First North 2021-06-04 2021-06-24