Om erbjudandet

Erbjudande 19 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 140 Mkr
Teckningskurs 28 SEK
Sista teckningsdag 2017-11-24
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.2 Mkr (6.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare JAHI Corporate
Certified Adviser/Mentor Aqurat
Övriga rådgivare Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Awardit
VD Niklas Lundqvist
Styrelseordförande Olof Isberg
Omsättning 45 Mkr
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 140 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 5 miljoner
Hemsida www.awardit.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Visionalis 56.9 Mkr 40.7%
Niklas Lundqvist 30.8 Mkr 22%
Johan Hagman 11.2 Mkr 8%
Emiren 9.9 Mkr 7.1%
Mikael Gombrii 3.4 Mkr 2.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Niklas Lundqvist 16.9 Mkr 90.6%
Johan Hagman 1.2 Mkr 6.7%
Anders Holmstedt 0.4 Mkr 2%
Mats Ahlberg 0.1 Mkr 0.8%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.