Om erbjudandet

Erbjudande 10 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 104 Mkr
Teckningskurs 8.7 SEK
Sista teckningsdag 2018-11-19
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 5 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Beyond Frames Entertainment
VD Johan Larsson
Styrelseordförande Ricky Helgesson
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 104 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.32 miljoner aktier (11%)
Antal aktier efter notering 11.94 miljoner
Hemsida beyondframes.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
ARVR Holding 13.3 Mkr 12.8%
Init CEMU 11 Mkr 10.6%
Init MAEM 11 Mkr 10.6%
Ricky Helgesson (via bolag) 8.1 Mkr 7.8%
Acelera Förvaltning 7.6 Mkr 7.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Acelera Förvaltning 2 Mkr 20%
Mikael Söderström (via bolag) 1 Mkr 10%
Jesper Åkerlind 1 Mkr 10%
Agneta Berg 0.3 Mkr 2.5%
Johan Larsson 0.2 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 5 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.