Beyond Frames: Fall inte i den virtuella fällan

Ytterligare ett VR-bolag som på kort tid söker sig till börsen med en inte särskilt trovärdig strategi. Som huvudägare finns personer kopplade till ett kryptiskt investeringsnätverk som lär ha tjänat hundratals miljoner på handel i Fingerprint Cards.

SvD Börsplus tar sig an nya börsbolag på två olika sätt:

 • Grundläggande granskning av alla noteringar via Börsplus IPO-guide. IPO-guiden fokuserar på prospektet, villkoren, alla aktörerna och eventuella ”varningsflaggor” kopplade till själva erbjudandet.
 • Aktieanalyser som går direkt till SvD Börsplus prenumeranter med råd om man bör teckna aktien eller ej. Analyserna fokuserar på bolagsanalys och aktievärdering. Det här är en sådan analys men i en extremt förenklad form. Flödet av nya bolag är så skiftande att det ibland blir orimligt att göra ”fullskaliga” analyser. Så är fallet här. Nedan följer istället Börsplus reflektioner och magkänsla efter en första genomläsning av prospektet.
IPO-GUIDE Beyond Frames
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 1 Mkr
Antal anställda 12
Teckningskurs 8,70 kr
Rådgivare InWest Corp.
Storlek på erbjudande 10 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 104 Mkr
Emissionskostnad Cirka 1 Mkr (10,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 50%
Investerare som ska teckna i IPO Acelera Förvaltning, Mikael Söderström (via bolag), Jesper Åkerlind, Agneta Berg, Johan Larsson, m.fl. (50% i åtagande)
Garanter
Flaggor** En flagga
Sista teckningsdag 2018-11-19
Beräknad första handelsdag 2018-12-06 (17 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: SvD Börsplus / bolaget

En flagga

Börsplus IPO-guide granskar alla noteringar efter 24 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter drygt 160 granskade börsnoteringar är 1,6 flaggor för miljardbolag, 2,5 för småbolag och 4,2 flaggor för mikrobolag. En flagga är alltså inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Börsplus hittar en flagga i Beyond Frames, att jämföra med 4,2 som är genomsnittet för mikrobolags noteringar.

# Rabatterad emission tätt inpå IPO

Det förekommer att bolag en kort tid inför IPO gör nyemission till en värdering som är rejält mycket lägre än vid noteringen. Det kräver en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionsprogram.

Beyond Frames har gjort en rad nyemissioner det senaste året. I augusti 2017 gjorde de en nyemission till en teckningskurs på 2,40 kronor och i augusti 2018 ytterligare en nyemission på 6,96 kronor. Detta kan jämföras med nuvarande teckningskurs på 8,70 kronor.

Beyond Frames verksamhet i korthet

Så här beskriver Beyond Frames sig i prospektet:

”Bolaget har som strategi att förvärva och bygga upp oberoende spelstudios som redan sedan tidigare bevisat att de har en hög förmåga att utveckla spännande spelkoncept och få ut dem på marknaden. Bolaget har som målsättning att bygga upp ett spelkonglomerat bestående av ett flertal i sig oberoende spelstudios som utvecklar underhållande spel av hög teknisk kvalitet och med inslag av den senaste teknologin inom VR och AR.”

Alltså ett sorts investeringsföretag som ska förvärva små spelstudios som fokuserar på Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR).

Riskspridning uppges vara ett av huvudskälen till att investera i Beyond Frames som enligt prospektet ”i princip kan anses utgöra en spelfond med inriktning mot spel inom VR och AR”.

Än så länge är det dock lite si och så med riskspridningen då bolaget äger tre huvudsakliga tillgångar:

 • Kassan på 34 Mkr (efter de eventuella 10 Mkr som tillförs genom emissionen).
 • Spelstudion Cortopia som grundats av Beyond Frames ordförande Ricky Helgesson.
 • 51 procent av aktierna i spelstudion Zenz VR med en anställd.

Några reflektioner runt Beyond Frames

 • Vem är hjärnan bakom investeringarna? När Börsplus granskar laguppställningen hittar vi i ledning och styrelse enbart en person med bakgrund från spelvärlden. Det är ordförande Ricky Helgesson som också grundat spelstudion Cortopia. Hans förmåga att göra lyckade investeringar inom spel och VR/AR presenteras inte djupare av bolaget och han har ingen historik av liknande investeringar. Eftersom Beyond Frames hittills bara gjort en enda minimal extern investering (i Zenz VR oktober 2018) är bolaget i praktiken helt obeprövat med den affärsmodell som man nu kommer till börsen med. Bolagets vd Johan Larsson har främst erfarenhet från fondkommissionärer och banker samt aktiehandel. Här saknas enligt oss flera centrala pusselbitar som krävs för att göra framgångsrika investeringar inom VR/AR.
 • Beyond Frames pratar vitt och brett om marknaden och dess fantastiska tillväxt men i den 30 minuter långa presentationen för Aktiespararna lyckas man missa att påpeka att marknaden är minimal i dagsläget och att det kommer ta lång tid (år) innan VR (kanske) slår igenom brett. När man i presentationen (vid ca 2 min 40 sek) hänvisar till följande marknadsstatistik ”råkar” man dessutom inkludera försäljning av hårdvara vilket troligtvis överskattar marknadsstorleken med åtminstone en faktor 10 jämfört med följande mer rättvisande bild av spelmarknaden.
 • Ägarbilden är en lite udda historia. Störst med knappt 38 procent av aktierna före emission är Magnus Unger (f.d. toppfigur i Lundin-sfären) och Mathias Fredriksson (f.d. längdskidproffs). De har pekats ut som huvudpersoner i ett investeringsnätverk som uppges ha tjänat hundratals miljoner på aktiehandel i Fingerprint Cards tillsammans med en kapitalförvaltare som tycks vara hjärnan bakom det hela. Nu samverkar de alla genom investeringsbolaget Init Invest som senaste året investerat bortåt 30 Mkr i Beyond Frames. Det är också kort efter Init Invests inträde i ägarlistan som Beyond Frames strategi plötsligt skruvats om åt det mer aggressiva hållet då man överger planen på att vara en renodlad spelstudio för att i stället bli ett investeringsbolag inom VR/AR.

Så här ser vi på värdet av Beyond Frames huvudsakliga tillgångar:

 1. Kassan uppgår till 34 Mkr.
 2. Enmansstudion Zenz VR förvärvades för bara några veckor sedan. Prislappen för 51 procent av aktierna uppgick till drygt 6 Mkr och vi har inga skäl att tro att posten idag är värd något annat.
 3. Givet Beyond Frames föreslagna värdering på 104 Mkr innebär det att spelstudion Cortopia måste vara värd 64 Mkr eller helst betydligt mer. Cortopia sysselsätter visserligen 13 anställda men har bara släppt ett enda spel (”Wands”, 2016). Spelet har aldrig nått någon försäljning att tala om. 2017 omsatte studion 2 Mkr och hittills under 2018 faller omsättningen med 40 procent. Verksamheten gör stora förluster och bränner totalt drygt 10 Mkr årligen. Vi ställer oss frågande till om det finns några värden här över huvud taget.

Börsplus magkänsla

Det välkända datorspelsföretaget Paradox har i princip skrivit av VR helt från agendan under kommande år och så här sa branschlegenden Fredrik Wester på Paradox nyligen om VR i en intervju.

”Den bästa lösningen som man någonsin har sett som fortfarande letar efter ett problem att lösa.”

Än så länge verkar det helt enkelt inte finnas särskilt mycket intresse för VR bland de som spelar spel. Marknaden är liten men trots det är konkurrensen ganska hård där allt fler ”riktiga” spel och spelföretag börjar dyka upp på topplistorna. Inte särskilt bra förutsättningar alltså.

Värdet av Beyond Frames tillgångar är inte i närheten av att motivera prislappen på bolaget. Och bolagets strategi att ”i princip utgöra en fond med inriktning mot spel inom VR och AR” är varken trovärdig eller underbyggd med argument som förklarar varför nyckelpersonerna skulle vara skickliga kapitalförvaltare i spelbranschen.

Hur långsiktig huvudägarnas plan för Beyond Frames är återstår att se. Men med 30 Mkr investerat finns gott om incitament att hålla högt tempo i pressmeddelandefabriken. Risken finns att detta kan elda på aktien på kort sikt.

På längre sikt är vi dock rätt säkra på att Beyond Frames är en aktie man ska avstå från.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.