Om erbjudandet

Erbjudande 60 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 83%
Börsvärde efter notering 220 Mkr
Teckningskurs 12.5 SEK
Sista teckningsdag 2017-03-16
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 50 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Vator
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Eminova, Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Biovica
VD Anders Rylander
Styrelseordförande Göran Brorsson
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 14
Börsvärde efter notering 220 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 17.57 miljoner
Hemsida biovica.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rylander* 57.1 Mkr 26%
Leif Glantz 6.2 Mkr 2.8%
Kristina Gronowitz 5.2 Mkr 2.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
A.Rylander Ingen uppgift Ingen uppgift
Ålandsbanken Ingen uppgift Ingen uppgift
Med flera
Totalt åtagande: 50 Mkr 83.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.