Om erbjudandet

Erbjudande 21 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 64%
Börsvärde efter notering 70 Mkr
Teckningskurs 7 SEK
Sista teckningsdag 2018-04-25
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 13 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.4 Mkr (6.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bodyflight
VD Markus Wiborg
Styrelseordförande Anders Eriksson
Omsättning 26 Mkr
Antal anställda 22
Börsvärde efter notering 70 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.21 miljoner aktier (52.1%)
Antal aktier efter notering 10 miljoner
Hemsida sv.bodyflight.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Daniel Volle 12 Mkr 17.2%
Micha Velasco 9.4 Mkr 13.4%
Stefan Burström 7.7 Mkr 11.1%
Tobias Pontvik 5.4 Mkr 7.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Daniel Volle 3 Mkr 14.3%
Live It 2 Mkr 9.5%
Stefan Burström 1 Mkr 4.8%
Jimmie Landermann 0.5 Mkr 2.4%
Peter Nilsson 0.3 Mkr 1.2%
Med flera
Totalt åtagande: 13.5 Mkr 64.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.