Om erbjudandet

Erbjudande 21 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 92 Mkr
Teckningskurs 5.69 DKK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-09-30
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 10 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6.4 Mkr (17% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Gemstone Capital
Certified Adviser/Mentor Keswick Global
Övriga rådgivare Bach law, Law & More, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Brain+
VD Kim Baden-Kristensen
Styrelseordförande Lars Terney
Omsättning -
Antal anställda 17
Börsvärde efter notering 92 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5 miljoner aktier (42.3%)
Antal aktier efter notering 11.82 miljoner
Hemsida www.brain-plus.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kim Baden-Kristensen, privat och via bolag 20.2 Mkr 21.9%
Ulrik Ditlev Seeman Eriksen via Ocean Capital 12.2 Mkr 13.3%
Lars Terney 6 Mkr 6.5%
Polynom 2.6 Mkr 2.8%
Elizabeth Wolff 1.3 Mkr 1.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Polynom 2.6 Mkr 12.7%
Global Roadrunner 1.4 Mkr 6.7%
CD Holding 0.7 Mkr 3.3%
Lars Terney 0.7 Mkr 3.3%
Jimmie Landerman 0.4 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 10.3 Mkr 50.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.