Triss i flaggor inför noteringen av Brain+

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Brain+ inför noteringen på First North Denmark och hittat tre flaggor.
Brain+ IPO
Foto: Unsplash

Den 7 oktober noteras det danska digitala medicinteknikbolaget Brain+ på First North Denmark. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat tre flaggor, en för hög emissionskostnad, en för tveksamma incitament och en för bristfällig information.

Vad gäller den första flaggan är tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Brain+ betalar cirka 6 miljoner kronor i emissionskostnader, motsvarande 17,0% av erbjudandet.

Brain+
Lista First North Denmark
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 92 Mkr
Sista teckningsdag 2021-09-30

Den andra flaggan, för tveksamma incitament, hissas då Gemstone är teckningsåtagare i emissionen och i aktuell IPO får teckningsoptioner som ger dem rätt att under fem år teckna aktier till IPO-kurs.

När det kommer till den tredje flaggan, för bristfällig information, saknar memorandumet kassaflödesanalys och man kan inte från resultaträkningen utläsa hur stor nettoomsättningen är.

Dessutom noteras, under rubriken säljsugen storägare i förhoppningsbolag, att även om huvudägarna har lock up under 12 månader vill IPO-guiden uppmärksamma läsarna om att lock up inte avser hela innehaven, utan 90% av innehaven. Någon flagga hissas dock inte.

Under rubriken hårdsäljande kommunikation noteras att IPO-guiden vid genomläsning av memorandumet har noterat en del formuleringar som gränsar till haussighet. Efter lite övervägande hissas dock ingen flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BRAIN+ SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är torsdag den 30 september och teckningskursen är 5,69 danska kronor (1 TO per 1 aktie).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Kiliaro Inväntar notering First North 2021-09-06 2021-09-17 Läs här
Cary Group Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-09-22 2021-09-23
CTEK Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-09-23 2021-09-24
Aprendere Skolor Inväntar notering First North 2021-09-13 2021-09-28 Läs här
Occlutech Teckningstid pågår First North 2021-09-28 2021-09-29
Fsport Teckningstid pågår First North 2021-09-22 2021-09-30 Läs här
Genetic Analysis Inväntar notering Spotlight 2021-09-13 2021-10-01 Läs här
Sound Dimension Inväntar notering Spotlight 2021-09-13 2021-10-06 Läs här
Brain+ Teckningstid pågår First North Denmark 2021-09-30 2021-10-07