Brain+ utvecklar medicinsk programvara mot alzheimer och demens

Att kunna använda teknikens under för att hjälpa svårt sjuka är vad Brain+ tagit fasta på. Bolagets digitala verktyg hjälper människor som lider av alzheimer och demens till fördelaktig hjärngymnastik. Nu gör man IPO på Nasdaq First North.

Kim Baden-Kristensen är vd och medgrundare av Brain+. Med en master i Innovation & business development samt ett Pasteur Innovation Diploma från Harvard Business School och med en vilja att skapa något för att hjälpa människor må bättre utvecklades Brain+. Ett digitalt verktyg vilket man hoppas vården ska kunna erbjuda på recept för människor som lider av alzheimer och demens.

– Vårt bolag är grundat och baserat i Danmark. Här behandlas enbart 1 av 4 patienter som lider av alzheimer och demens med medicin och det ser inte bättre ut världen över. Varje år insjuknar allt fler. Det här är sjukdomar är som extremt kostsamma att behandla. Vår plattform Brain+ hoppas vi ska kunna ses som en enklare möjlighet till behandling. Jag har alltid varit intresserad av hjärnan och dess utveckling. Enorma mängder forskning visar att vi kan arbeta med hjärnan på ett sådant sätt att vi formar och tränar den. Brain+ är skapat utifrån evidensbaserad forskning. Nu gör vi IPO med fokus att ta nästa steg, säger Kim Baden-Kristensen, vd.

Bolagets kundfokus ligger främst på kommuner, landsting och försäkringsbolag men man riktar sig även till viss del mot privata kunder. Sedan 2018 har bolaget gjort flertalet studier med akademiska partners vilka man ämnar fortsätta utveckla framåt. Man har även flera planerade studier på gång. Trots pandemins negativa påverkan har den lett bolaget i en positiv riktning då man inom sjukvården också fått en bredare förståelse för digitalisering och medicinska programvaror. Bolaget upplever det nu betydligt lättare att nå ut nu än tidigare.

– Denna IPO gör vi först och främst för att få bränsle att skala upp vår verksamhet. Vi verkar i ett mycket spännande men reglerat område. Vi har tre huvudsakliga delar som vi kommer att fokusera på i samband med denna IPO. Den första delen är att vi ska se till att och få bevis på konceptdata i de kliniska prövningar vi arbetar med nu. Den andra delen är att vi ska utöka vårt team, för att skala upp både vad gäller affärsutveckling samt på vetenskapssidan och tekniksidan. Den tredje delen är att vi kommer att arbeta med det regleringsarbete som krävs för vår bransch. Marknaden för vår produkt är väldigt intressant ur ett behandlingsperspektiv då det tyvärr finns alldeles för lite behandling utifrån hur många som drabbas. Bara i Tyskland lider idag 1,5 miljoner människor av Alzheimers och varje år insjuknar 300 000 människor. På global basis räknar man med en årlig tredubblad ökning av antalet insjuknade, säger Kim Baden-Kristensen, vd.

Brain+ finns också tillgänglig för högpresterande personer som vill öva på koncentration och fortsätta utvecklas. Men bolaget har sitt fokusområde på sjukdomssidan. Verktyget, som till viss del är utvecklat utifrån ett gamification-perspektiv, hjälper dess användare att öka koncentration, träna minnet, ta kontroll över tankar och känslor, problemlösning samt att planera och lära ut hälsosamma vanor för användarens hjärna. Plattformen kan användas på surfplatta eller smartphone och för vårdinrättningar också på PC. Läs mer om Brain+ här.

Teckningstid: 17 september – 30 september 2021
Teckningskurs: 5,63 DKK pr. UNIT
Teckningspost: 700 units (equal to DKK 3,983)
Emissionsvolym: 15mDKK
Notering: Nasdaq First North Copenhagen
Första dag för handel: 7 September, 2021