Om erbjudandet

Erbjudande 25 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 136%
Börsvärde efter notering 374 Mkr
Teckningskurs 18.8 SEK
Sista teckningsdag 2021-12-10
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 9 Mkr
Garantiåtagande 25 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (16% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Skills Corp.
Certified Adviser/Mentor SKMG
Övriga rådgivare Nordic Issuing, Setterwalls

Bolagsfakta vid notering

Bolag Case Group
VD Johan Andrassy
Styrelseordförande Jürgen Conzen
Omsättning 112 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 374 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.93 miljoner aktier (19.7%)
Antal aktier efter notering 19.9 miljoner
Hemsida www.casefonder.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Stefan Edberg 60.2 Mkr 16.1%
AB Arvid Svensson 59.1 Mkr 15.8%
Sandahlsbolagen i Skillingaryd 40.1 Mkr 10.7%
Niclas Lidström 35.3 Mkr 9.4%
Johan Andrassy 29.6 Mkr 7.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Peter Liljestrand 3 Mkr 11.8%
Carl Bergenstråhle 1.5 Mkr 6%
Stefan Edberg 0.6 Mkr 2.5%
AB Arvid Svensson 0.6 Mkr 2.4%
Sandahlsbolagen Sweden AB 0.4 Mkr 1.7%
Med flera
Totalt åtagande: 9 Mkr 36%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
AB Arvid Svensson Invest 17.9 Mkr 71.5%
Stefan Edberg 4.3 Mkr 17%
Sandahlsbolagen Sweden AB 2.8 Mkr 11.4%
Totalt åtagande: 25 Mkr 100%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.