Om erbjudandet

Erbjudande 45 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 404 Mkr
Teckningskurs 15.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-05-12
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 27 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.5 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Bird & Bird

Bolagsfakta vid notering

Bolag Checkin Group
VD Kristoffer Cassel
Styrelseordförande Anders Borg
Omsättning 25 Mkr
Antal anställda 37
Börsvärde efter notering 404 Mkr
Nyckelpersoners ägande 11.87 miljoner aktier (45.5%)
Antal aktier efter notering 26.08 miljoner
Hemsida group.checkin.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kristoffer Cassel genom bolag 101.2 Mkr 25%
Alexey Kuznetsov 54.4 Mkr 13.5%
Quinary Investment 40.8 Mkr 10.1%
Nicklas Storåkers 35.8 Mkr 8.9%
Wilhelm Risberg 20.3 Mkr 5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
TIN Fonder 17.5 Mkr 38.9%
Knutsson Holdings 4.5 Mkr 10%
Norron Select 2.5 Mkr 5.6%
Erik Selin via bolag 2.5 Mkr 5.6%
Totalt åtagande: 27 Mkr 60%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.