Om erbjudandet

Erbjudande 117 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 82%
Börsvärde efter notering 197 Mkr
Teckningskurs 8.5 SEK
Sista teckningsdag 2017-02-24
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 55 Mkr
Garantiåtagande 41 Mkr
Emissionskostnad 15 Mkr (12.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aktieinvest, Erik Penser Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Chromogenics
VD Thomas Almesjö
Styrelseordförande Anders Brännström
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda 15
Börsvärde efter notering 197 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 23.21 miljoner
Hemsida www.chromogenics.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
K-Svets Venture 38.2 Mkr 19.4%
New Energy Solutions 38 Mkr 19.3%
Volvo Venture Capital 4.3 Mkr 2.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Henrik Wiman, m.fl. 6 Mkr 5.1%
LMK 1 Mkr 0.9%
Per Vasilis 0.5 Mkr 0.4%
Sverker Martin-Löf 0.5 Mkr 0.4%
G&W FK 1 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 55 Mkr 46.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Henrik Wiman, m.fl. 5 Mkr 4.3%
LMK 2 Mkr 1.7%
Per Vasilis 1 Mkr 0.9%
Sverker Martin-Löf 1 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 41 Mkr 35%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.