Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 46%
Börsvärde efter notering 292 Mkr
Teckningskurs 33 SEK
Sista teckningsdag 2017-11-16
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 9 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.5 Mkr (7.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Colabitoil
VD Jan Nordlöf
Styrelseordförande Björn Norrbom
Omsättning 297 Mkr
Antal anställda 30
Börsvärde efter notering 292 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 8.85 miljoner
Hemsida www.colabitoil.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Per-Erik Holmgren 39.2 Mkr 13.4%
Christer Sundin 35.8 Mkr 12.2%
Björn Norrbom 35 Mkr 12%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Holmsund Invest 2.5 Mkr 12.6%
Swedish Growth Fund 2 Mkr 10.1%
SAMBUS 0.6 Mkr 3%
Sedermera-kunder 0.6 Mkr 3%
Med flera
Totalt åtagande: 9.1 Mkr 46%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.