Colabitoil distribuerar förnyelsebart drivmedel

Colabitoil distribuerar biodisel ”HVO” som man köper in från Neste Oil. Idag har man 35 egna tankanläggningar.

HVO är ett förnyelsebart drivmedel som har lägre miljöpåverkan än fossila bränslen. HVO står för ”hydrerade vegetabiliska oljor”. Det framställs genom att oljan vätgasbehandlas och utsätts för en termokemisk process där slutprodukten blir ren diselolja som är fri från aromatiska och polycykliska kolväten. HVO kräver inte specialbyggda fordon eller tankanläggningar. Totalt i värden finns det runt 11 raffinaderier en av de är Neste oil.

Affärsmodellen. Man bygger logistiklösningar till kunderna med tankstationer som är flyttbara. Idag har man runt 35 tankstationer och man levererar till över 200 bulkkunder. Varje station kostar ungefär 3 miljoner inklusive markarbete att bygga.

Colabitoils marknad är uppdelad i två huvudgrupper. Dels Yrkestrafik (buss- och lastbilstransporter, drivmedel till maskiner osv) och dels Publika stationer.

Målet är att omsätta 550MSEK under 2018 med ett resultat före skatt om cirka 20 MSEK.

Man håller nu på att bygga en anläggning för produktion av HVO som kan stå färdig 2021-2022.

Konkurrenter finns bland de större aktörerna som Preem, Circle K och OK/Q8 som främst erbjuder fossil diesel iblandad med bland annat HVO därutöver finns små aktörer som Ecobränslen och Energifabriken som erbjuder bland annat biobränsle som HVO.

Colabitoil ska fortsätta växa genom förvärv. Bolaget ska eventuellt komplettera utbudet med egentillverkad HVO samt fortsätta forska kring råvaror

Colabitoil ska noteras på Aktietorget och första planerade handelsdag är satt till 12 december 2017. Teckningstiden är 1-16 november 2017. I samband med noteringen gör man en emission som omfattar högst 600 000 aktier vilket motsvarar 19 800 000 SEK. Nyemissionen ska användas till att etablera fler tankstationer. Värderingen är cirka 272 miljoner SEK (pre money).

Fakta om artikeln:

Denna artikel är sponsrat innehåll framtaget av externa skribenter inom ramen för SvD Börsplus partnerskap med Aktietorget. Vid frågor om innehållet, kontakta:

media@finwire.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.