Om erbjudandet

Erbjudande 65 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 77%
Börsvärde efter notering 268 Mkr
Teckningskurs 26 SEK
Sista teckningsdag 2021-10-28
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 50 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 8 Mkr (12.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Kaiding, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Compodium
VD Charlotte Berg
Styrelseordförande Thomas Flinck
Omsättning 39 Mkr
Antal anställda 22
Börsvärde efter notering 268 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.26 miljoner aktier (21.9%)
Antal aktier efter notering 10.32 miljoner
Hemsida www.compodium.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Concejo 44.2 Mkr 16.5%
Nordisk Specialtextil i Jörn 33.8 Mkr 12.6%
Quinary Investment 29.3 Mkr 10.9%
Amit Walia och Martijn Voorhoeve via FWA Associates 18.7 Mkr 7%
Bengt Grahn 18.7 Mkr 7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Quinary Investment 21 Mkr 32.3%
Concejo 10.8 Mkr 16.6%
Beijer Ventures 8.3 Mkr 12.8%
ES Aktiehandel 5 Mkr 7.7%
Fårö Capital 5 Mkr 7.7%
Totalt åtagande: 50 Mkr 76.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.