Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 56%
Börsvärde efter notering 52 Mkr
Teckningskurs 22 SEK (1 TO per 2 aktier)
Sista teckningsdag 2021-03-02
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 12 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.7 Mkr (13.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare Wistrand

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ekobot
VD Ulf Nordbeck
Styrelseordförande Thomas Lindgren
Omsättning -
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 52 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.52 miljoner aktier (22%)
Antal aktier efter notering 2.37 miljoner
Hemsida www.ekobot.farm
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ulf Nordbeck 11.1 Mkr 21.2%
Unibap 3.7 Mkr 7%
Tord Cederlund 2 Mkr 3.8%
Linus Larson Holding i Uppsala 1.6 Mkr 3.1%
Carl Johan Otterheim 1.4 Mkr 2.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
John Bäck 1 Mkr 4.9%
Formue Nord 1 Mkr 4.9%
Johan Biehl 0.6 Mkr 2.9%
Feat Invest 0.6 Mkr 2.9%
Krister Mellwé 0.6 Mkr 2.8%
Med flera
Totalt åtagande: 11.5 Mkr 56.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.