IPO-guiden hissar en flagga inför Ekobots notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Ekobot inför noteringen på First North och hittat en flagga.
IPO

Den 15 mars noteras Ekobot, som utvecklar autonoma jordbruksrobotar, på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för hög emissionskostnad

Ekobot
Lista First North
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 52 Mkr
Sista teckningsdag 2021-03-02
Första handelsdag 2021-03-15

Tolkningen för ett IPO-bolag med höga emissionskostnader att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Ekobot betalar cirka 3 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 13,2% av erbjudandet. På grund av detta hissas en flagga för hög emissionskostnad.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL EKOBOTS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdag den 2 mars och teckningskursen är 22 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Cint Inväntar notering Nasdaq Mid 2021-02-18 2021-02-19 Läs här
Abera Bioscience Inväntar notering Spotlight 2021-02-02 2021-02-24 Läs här
Lipigon Pharmaceuticals Inväntar notering First North 2021-02-09 2021-03-01 Läs här
Ytrade Group Teckningstid pågår First North 2021-02-23 2021-03-09