Om erbjudandet

Erbjudande 52 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 64%
Börsvärde efter notering 148 Mkr
Teckningskurs 8 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-06-08
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 33 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5.3 Mkr (10.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Delphi, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Elicera Therapeutics
VD Jamal El-Mosleh
Styrelseordförande Agneta Edberg
Omsättning -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 148 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.58 miljoner aktier (51.7%)
Antal aktier efter notering 18.53 miljoner
Hemsida www.elicera.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Magnus Essand 26.4 Mkr 17.8%
Di Yu 26.4 Mkr 17.8%
Jamal El-Mosleh 21.4 Mkr 14.5%
Cardeon 5.7 Mkr 3.9%
John Fällström 5 Mkr 3.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
John Fällström 5 Mkr 9.6%
Gerhard Dal 3 Mkr 5.8%
Mona Hamilton 0.3 Mkr 0.7%
Victory Net Foundation 0.3 Mkr 0.7%
Ej namngivna 23.9 Mkr 46%
Totalt åtagande: 33.3 Mkr 64%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.