Om erbjudandet

Erbjudande 200 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 45%
Börsvärde efter notering 355 Mkr
Teckningskurs 27.6 SEK
Sista teckningsdag 2021-09-29
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 90 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 12 Mkr (6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Swedbank
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Emilshus Pref
VD Jakob Fyrberg
Styrelseordförande Johan Ericsson
Omsättning 224 Mkr
Antal anställda 14
Börsvärde efter notering 355 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.35 miljoner aktier (2.8%)
Antal aktier efter notering 12.86 miljoner
Hemsida emilshus.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sagax 103.4 Mkr 29.1%
NP3 Fastigheter 51.7 Mkr 14.6%
Bygg-Göta Göteborg 40 Mkr 11.3%
PriorNilsson Fonder 30 Mkr 8.5%
Danske Invest 20 Mkr 5.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Bygg-Göta Göteborg 40 Mkr 20%
PriorNilsson Fonder 30 Mkr 15%
Danske Invest 20 Mkr 10%
Totalt åtagande: 90 Mkr 45%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.