Om erbjudandet

Erbjudande 998 Mkr (30% nyemission)
Säkrad andel (%) 48%
Börsvärde efter notering 2708 Mkr
Teckningskurs 60 SEK
Sista teckningsdag 2020-12-08
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 475 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 11 Mkr (1.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordea, Gernandt & Danielsson, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Fasadgruppen
VD Pål Warolin
Styrelseordförande Per Sjöstrand
Omsättning 2150 Mkr
Antal anställda 723
Börsvärde efter notering 2708 Mkr
Nyckelpersoners ägande 12.71 miljoner aktier (28.2%)
Antal aktier efter notering 45.13 miljoner
Hemsida fasadgruppen.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Connecting Capital Sweden 501.4 Mkr 18.5%
Capital Group 275 Mkr 10.2%
A.M. Karlsson i Kvicksund 226.9 Mkr 8.4%
Swedbank Robur Fonder 200 Mkr 7.4%
Sterner Stenhus Holding 158.5 Mkr 5.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Connecting Capital Sweden 352.7 Mkr 35.4%
Ledamöter, ledningspersoner och anställda i Fasadgruppen 141.8 Mkr 14.2%
A.M. Karlsson i Kvicksund 102.3 Mkr 10.3%
Sterner Stenhus Holding 100.7 Mkr 10.1%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Capital Group 275 Mkr 27.6%
Swedbank Robur Fonder 200 Mkr 20.1%
Totalt åtagande: 475 Mkr 47.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.