Om erbjudandet

Erbjudande 40 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 79%
Börsvärde efter notering 137 Mkr
Teckningskurs 16 SEK
Sista teckningsdag 2019-02-22
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 11 Mkr
Garantiåtagande 21 Mkr
Emissionskostnad 4.1 Mkr (10.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ferroamp
VD Olof Heyman
Styrelseordförande Ylwa Karlgren
Omsättning 14 Mkr
Antal anställda 18
Börsvärde efter notering 137 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.99 miljoner aktier (23.3%)
Antal aktier efter notering 8.56 miljoner
Hemsida www.ferroamp.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Björn Jernström 22.6 Mkr 16.5%
KIC InnoEnergy 13.4 Mkr 9.8%
Almi Invest 9.8 Mkr 7.2%
Åke Rehnman 7.7 Mkr 5.6%
Sustainable Energy Angels 6.8 Mkr 5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
John Fällström 3.3 Mkr 8.1%
Arne Grundström 2 Mkr 4.9%
Pegroco Invest 1.6 Mkr 4.1%
Gerhard Dal 0.2 Mkr 0.5%
Jimmie Landermann 0.2 Mkr 0.5%
Med flera
Totalt åtagande: 10.6 Mkr 79.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
John Fällström 6.5 Mkr 16.3%
Arne Grundström 3.9 Mkr 9.8%
Pegroco Invest 3.3 Mkr 8.1%
Maria Zandi 2 Mkr 4.9%
Gerhard Dal 0.4 Mkr 1%
Med flera
Totalt åtagande: 21.1 Mkr 52.8%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.