Om erbjudandet

Erbjudande 136 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 914 Mkr
Teckningskurs 68 SEK
Sista teckningsdag 2017-04-06
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 68 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 8.1 Mkr (6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Swedbank
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag FM Mattsson
VD Fredrik Skarp
Styrelseordförande Johnny Alvarsson
Omsättning 1109 Mkr
Antal anställda 548
Börsvärde efter notering 914 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 13.45 miljoner
Hemsida www.fmm-mora.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Tibia Konsult 116.3 Mkr 12.7%
LK Finans 78 Mkr 8.5%
Mats Mattsson 45.9 Mkr 5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Svolder 68 Mkr 50%
Totalt åtagande: 68 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.