Om erbjudandet

Erbjudande 478 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 56%
Börsvärde efter notering 1194 Mkr
Teckningskurs 41 SEK
Sista teckningsdag 2021-02-10
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 270 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 25 Mkr (5.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare ABG Sundal Collier, Avanza Bank, Vinge, Cirio

Bolagsfakta vid notering

Bolag Fractal Gaming Group
VD Hannes Wallin
Styrelseordförande Magnus Yngen
Omsättning 636 Mkr
Antal anställda 69
Börsvärde efter notering 1194 Mkr
Nyckelpersoners ägande 11.48 miljoner aktier (39.4%)
Antal aktier efter notering 29.12 miljoner
Hemsida group.fractal-design.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Hannes Wallin via bolag 346.2 Mkr 29%
Litorina IV 229.3 Mkr 19.2%
TIN Fonder 100 Mkr 8.4%
Jens Harnisch via bolag 77.5 Mkr 6.5%
Ernström Finans 59.5 Mkr 5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Litorina IV 400.9 Mkr 83.9%
Daniel Johnsson via bolag 46.1 Mkr 9.7%
Hannes Wallin via bolag 22.8 Mkr 4.8%
Jens Harnisch via bolag 8.6 Mkr 1.8%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
TIN Fonder 100 Mkr 20.9%
Ernström Finans 59.5 Mkr 12.5%
Handelsbanken Fonder 40 Mkr 8.4%
Enter Småbolagsfond 40 Mkr 8.4%
LMK Venture Partners 30 Mkr 6.3%
Totalt åtagande: 270 Mkr 56.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.