Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 61%
Börsvärde efter notering 321 Mkr
Teckningskurs 4 SEK
Sista teckningsdag 2021-07-06
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 9 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (6.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Skills Corp.
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Lindahl, Nordnet Bank, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Fragbite
VD Stefan Tengvall
Styrelseordförande Niclas Bergkvist
Omsättning 89 Mkr
Antal anställda 50
Börsvärde efter notering 321 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.39 miljoner aktier (9.2%)
Antal aktier efter notering 80.36 miljoner
Hemsida fragbitegroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
The Barbarian Group 24.3 Mkr 7.6%
Janek Skoglund 24 Mkr 7.5%
Ägare Playdigious 20.3 Mkr 6.3%
Santeh Dahl Invest 11.2 Mkr 3.5%
Museion Förvaltning 10.6 Mkr 3.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Inbox Capital 2.5 Mkr 16.7%
Ilija Batljan 2 Mkr 13.3%
Mikael Pettersson 1.2 Mkr 8%
Karl-Erik von Bahr 1 Mkr 6.7%
Stefan Tengvall 1 Mkr 6.7%
Med flera
Totalt åtagande: 9.1 Mkr 60.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.