Om erbjudandet

Erbjudande 300 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 73%
Börsvärde efter notering 1088 Mkr
Teckningskurs 3 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-16
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 220 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 34 Mkr (11.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Sparebank 1 Markets, Setterwalls, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Hexicon
VD Marcus Thor
Styrelseordförande Arne Almerfors
Omsättning 15 Mkr
Antal anställda 21
Börsvärde efter notering 1088 Mkr
Nyckelpersoners ägande 120.96 miljoner aktier (33.4%)
Antal aktier efter notering 362.53 miljoner
Hemsida www.hexicon.eu
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Gulfstream Investment Group 104.6 Mkr 9.6%
Ilija Batjlan via Ilija Batljan Invest 102.4 Mkr 9.4%
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 62.8 Mkr 5.8%
Back in Black Capital 35.1 Mkr 3.2%
Björn Segerblom 32.7 Mkr 3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ilija Batjlan via Ilija Batljan Invest 60 Mkr 20%
Helikon Investments 50 Mkr 16.7%
Peter M. Anker via Langebru 7.5 Mkr 2.5%
Gulfstream Investment Group 6.5 Mkr 2.2%
James Brown 5 Mkr 1.7%
Totalt åtagande: 220 Mkr 73.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.