Om erbjudandet

Erbjudande 1100 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 73%
Börsvärde efter notering 4025 Mkr
Teckningskurs 65 SEK
Sista teckningsdag 2020-09-16
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 800 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 66 Mkr (6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Avanza Bank, Aktieinvest, Baker McKenzie, Roschier

Bolagsfakta vid notering

Bolag Implantica
VD Peter Forsell
Styrelseordförande Liselott Kilaas
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 32
Börsvärde efter notering 4025 Mkr
Nyckelpersoners ägande 45 miljoner aktier (72.7%)
Antal aktier efter notering 61.92 miljoner
Hemsida www.implantica.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Implantica MediSwiss 2925 Mkr 72.7%
Swedbank Robur Ny Teknik 250 Mkr 6.2%
Handelsbanken Fonder 200 Mkr 5%
Ny Teknik 150 Mkr 3.7%
Nordea Fonder 100 Mkr 2.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur Ny Teknik 250 Mkr 22.7%
Handelsbanken Fonder 200 Mkr 18.2%
TIN Fonder 150 Mkr 13.6%
Nordea Fonder 100 Mkr 9.1%
Skandia (Fonder och Försäkring) 100 Mkr 9.1%
Totalt åtagande: 800 Mkr 72.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.